Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

Phiếu bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án

Bài ôn tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn tiếng Anh 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 2 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 2 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

2. Circle the correct words.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

3. Underline the correct words.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

4. Fill in the gaps with a or an.

a._____ nose

b._____ orange

c. _____ omelette

d. _____ panda

e._____ pony

f._____ olive

g._____ quiz

h._____ nut

5. Write

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

6. Translate into Vietnamese.

a. A nut in a net !………………………..

b. This is an orange . …………………………………………………….

c. An octopus with an omelette please!…………………………

d. Can I have a pen , please?…………

e. Ask a question !…………………………………………………….

f. Is it a quilt ? ………………………………………..

ĐÁP ÁN

1. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

2. Circle the correct words.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

3. Underline the correct words.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

4. Fill in the gaps with a or an.

a.___a__ nose

b.___an__ orange

c. ___an__ omelette

d. __a___ panda

e.___a__ pony

f.___an__ olive

g.__a___ quiz

h.__a___ nut

5. Write

a - pen - question;

b - parrot - olive;

c - quilt - net;

d - panda - queen

6. Translate into Vietnamese.

a - Một quả hạch ở trong một cái vợt.

b - Đây là một quả cam.

c - Một con bạch tuộc và một trứng tráng.

d - Có thể cho tôi một cái bút được không?

e - Đây có phải là một cái chăn không?

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 06-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.688
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm