Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 2 ngày 20/3 có đáp án

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 20/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh 2 khác nhau được VnDoc.com chia theo từng ngày giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out

1. yumyuckhey
2. orangemeatfish
3. hesheme
4. runmilkslide
5. mommydaddysister
6. riceshampoosoap
7. moonbrothersky
8. BennySueHe
9. Sodamilksandwich
10. Playswingrun

Task 2. Match

1. Play with me

a. Here it is

2. Look at the stars!

b. Yuck! I don’t like fish

3. Where’s the shampoo?

c. This is my family

4. Dinner’s ready!

d. Ok. Let’s run

5. I’m home

e. I’m hot

6. I’m hungry

f. Red light. Stop

7. Green light.Go

g. Good night,Daddy

8. It’s sunny

h. I want a sandwich

Task 3. Choose:

1. Look____ the moon!

a. is

b.are

c.at

2.____I like sandwich

a. Yuck

b.No

c.Yum

3.she’s ____ farmer

a. an

b. a

c.is

4.I ___ like meat

a. do

b.like

c. don’t

5.____ light.Stop

a.Green

b.red

c.yellow

6.What is ____ name?

a.my

b.you

c.your

7.My___ is Kate

a.name

b. you

c.he

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out

1 - hey; 2 - orange; 3 - me; 4 - milk; 5 - sister;

6 - rice; 7 - brother; 8 - He; 9 - sandwich; 10 - swing

Task 2. Match

1 - d; 2 - g; 3 - a; 4 - b;

5 - c; 6 - h; 7 - f; 8 - e;

Task 3. Choose:

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - c; 5 - b; 6 - c; 7 - a

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 20-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.066
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm