Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

Bài tập tiếng Anh ngày 17/03 dành cho học sinh lớp 2

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 2 ngày 17/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án với nội dung bám sát SGk tiếng Anh lớp 2 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 2 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1.Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

House, thin, fat, family, sister.

Father, short, young, friend, eight.

Table, nine, mother, eggs, map.

Ruler, yellow, old, pink.

Wake up, blue, inkpot, red.

1. ……………Ngôi nhà

2. ………………..chị gái

3. ……………Cái bàn

4. ………………..màu xanh da trời

5. …………….Lọ mực

6. …………………Bạn bè

7. …………….Số 9

8. ………………..Béo

9. ……………..Màu hồng

10. ……………….Quả trứng

Task 2. Chọn đáp án đúng

1. What is her name?

A. I’m fine, thanks

B. Her name’s My Le

C. Thank you

2. How are you?

A. I’m fine,thank you

B. I am nine.

C. I’m seven years old

3. What color is this?

A. It’s blue

B. My name’s My Le

C. It’s a table

4. What is that?

A. It’s a book

B. It’s Hoa

C. This is my cousin

5. Who is this?

A. It’s my computer

B. I’m fine

C. She is my grandma

6. What color is this?

A. Thank you

B. It’s white

C. It’s a table.

Task 3. Điền từ còn thiếu vào dấu chấm và dịch nghĩa tiếng Việt

1. A p____n

2. An Or___nge

3. A k___te

4. A Do____

5. An an______

6. A Circ_____s

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

1. ……House………Ngôi nhà

2. …………Sister……..chị gái

3. ………Table……Cái bàn

4. ………Blue………..màu xanh da trời

5. ………Inkpot…….Lọ mực

6. ………Friend…………Bạn bè

7. ………Nine…….Số 9

8. ………Fat………..Béo

9. ……Pink………..Màu hồng

10. ………Eggs……….Quả trứng

Task 2. Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - B;

Task 3. Điền từ còn thiếu vào dấu chấm và dịch nghĩa tiếng Việt

1 - A pen: Một cái bút;

2 - An Orange: Một quả cam;

3 - A kite: Một cái diều;

4 - A Dog: Một con chó;

5 - An Ant: Một con kiến;

6 - A Circus: Một cái rạp xiếc;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 17-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.879
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm