Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 - Nghỉ do dịch Corona (từ 02/03 - 07/03)

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 bao gồm 05 đề ôn Toán có biểu điểm giúp các cho các em học sinh tự ôn tập, tự chấm điểm, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập, từ đó đánh giá được năng lực bản thân.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 1

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1. Tính nhẩm:

5 + 8 = …….

7 + 9 =……..

12 - 8 =.........

15 - 8 = ………

16 - 9 =………

19 - 9 =...........

8 + 5 - 7 =……..

4 + 9 - 6 =……...

13 - 8 + 4 =.........

2. Đặt tính rồi tính:

75 - 39

8 + 75

100 - 23

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

a) Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 81

C. 82

b) Số liền sau của số 65 là:

A. 66

B. 64

C. 63

3. Tìm x:

25 + x = 30

..................................................

..................................................

..................................................

72 - x = 42

..................................................

..................................................

..................................................

5. Điền dấu >; <; =

29 - 4 ...........29 - 5

43 - 3 ...........55 - 17

36 kg + 7 kg ...........51 kg - 18 kg

8 dm + 25 dm...........21 dm + 12 dm

6. Chủ nhật tuần này là ngày 13 tháng 11. Vậy chủ nhật tuần trước là ngày:

A. Ngày 20 tháng 11

B. Ngày 22 tháng 11

C. Ngày 6 tháng 11

D. ngày 7 tháng 11

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

8. Nhà Hà có 5 chục kg gạo tẻ và số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 16 kg. Hỏi nhà Hà có bao nhiêu ki - lô - gam gạo nếp?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

9. ?

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Hình bên có:

………………hình tứ giác

……………….hình tam giác

2. Biểu điểm đề ôn tập môn Toán lớp 2

Bài 1: (1 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 1 và 2 được 0,15 điểm.

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 3 được 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) điền đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) tìm x đúng được 0,5 điểm.

Bài 5: (1 điểm)

Mỗi lần điền đúng dấu thích hợp vào chỗ chấm được 0,25 điểm.

Bài 6: (1 điểm)

Điền đúng đáp án được 1 điểm

Bài 7: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) điền đúng chữ số thích hợp được 0,5 điểm

Bài 8:(1,5 điểm)

Hà có số ki - lô - gam gạo nếp là:

(0,5 điểm)

30 - 6 = 24 ( kg)

(0,5 điểm)

Đáp số: 24 kg gạo nếp

(0,5 điểm)

Bài 9: (1 điểm)

Điền đúng số hình tứ giác được 0,5 điểm

Điền đúng số hình tam giác được 0,5 điểm

(Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm)

Ghi chú

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

 • Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
 • Dưới 0,5 làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ,rõ ràng mới cho điểm tối đa.

B. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 2

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1.Tính nhẩm:

8 + 7 = …….

9 + 8 =……..

13 - 7 =.........

14 - 8 = ………

16 - 9 =………

18 - 9 =...........

8 + 5 - 6 =……..

5 + 9 - 7 =……...

13 - 8 + 6 =.........

2. Đặt tính rồi tính:

97 - 26

9 + 48

100 - 7

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 5kg táo và 5kg ổi, vậy:

A. Số ki- lô- gam táo nhẹ hơn số ki – lô gam ổi.

B. Số ki- lô- gam táo nặng hơn số ki – lô gam ổi.

C. Số ki- lô- gam ổi nhẹ hơn số ki – lô gam táo.

D. Số ki- lô- gam ổi và táo nặng bằng nhau.

4. a) Số liền sau của số 75 là:

A. 76

B. 74

C. 73

b) Số liền trước của số 90 là:

A. 89

B. 91

C. 92

5. Thứ bảy tuần này là ngày 19 tháng 10. Vậy thứ bảy tuần trước là ngày:

A. Ngày 12 tháng 10

B. Ngày 26 tháng 10

C. Ngày 6 tháng 10

D. ngày 13 tháng 10

6. Tìm x:

34 + x = 50

..................................................

..................................................

..................................................

65 - x = 38+ 9

..................................................

..................................................

..................................................

7. Điền dấu >; <; =

38 - 5 ...........39 - 6

43 - 7 ...........65 - 17

39 kg + 8 kg ...........61 kg - 18 kg

7 dm + 29 dm...........24 dm + 12 dm

8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề ôn tập Toán lớp 2

10. ?

Hình bên có:

Đề ôn tập Toán lớp 2

………………hình tứ giác

2. Biểu điểm đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Bài 1: (1 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 1 và 2 được 0,15 điểm.

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 3 được 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (0,5 điểm)

Khoanh đúng được 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm)

Mỗi phần (a, b) khoanh đúng được 0,5 điểm.

Bài 5: (0,5 điểm)

Khoanh đúng được 0,5 điểm

Bài 6: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) tìm x đúng được 0,5 điểm.

Bài 7: (1 điểm)

Mỗi lần điền đúng dấu thích hợp vào chỗ chấm được 0,25 điểm.

Bài 8: (1,5 điểm)

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít dầu là:

(0,5 điểm)

83 - 27 =56( l )

(0,5 điểm)

Đáp số: 56 l dầu

(0,5 điểm)

Bài 9: (1 điểm)

Mỗi phần (a, b) điền đúng chữ số thích hợp được 0,5 điểm

Bài 10: (1 điểm)

Điền đúng số hình tứ giác được 0,5 điểm

Điền đúng số hình tam giác được 0,5 điểm

(Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm)

Ghi chú

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

 • Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
 • Dưới 0,5 làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ, rõ ràng mới cho điểm tối đa.

C. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 3

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1. Tính nhẩm:

12 – 9 = ……

9 + 8 = ……

100 kg – 40 kg = ……

11 – 6 = ……

14 – 7 = ……

10 cm + 60 cm = ……

2. Đặt tính rồi tính:

43 + 17

8 + 65

100 – 21

3. Khoanh vào kết quả đúng:

a) Số liền trước của 90 là:

A. 79

B. 89

C. 91

b) Số liền sau của số 68 là:

A. 67

B. 69

C. 70

4. Tìm x:

a) 25 + x = 43

b) 80 – x = 73

c) x – 18 = 62

5. Điền dấu >, <, =

19 + 32 ……… 41 + 19

42 + 28 ……… 70

65 – 16 …….... 45 – 6

54 – 26 ……… 26

6. Thứ Sáu tuần này là ngày 20 tháng 12. Vậy Thứ Sáu tuần trước là ngày:

A. Ngày 14 tháng 12

B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày 13 tháng 12

D. ngày 12 tháng 12

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề Toán lớp 2

8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 58kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

9. Số?

Hình bên có:

Đề Toán lớp 2

……………..…….…hình tứ giác.

……………..…….…hình tam giác.

2. Biểu điểm đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Bài 1: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính nhẩm 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (0,5 điểm)

Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Bài 4: (1,5 điểm)

Mỗi phần ( a, b, c) tìm x đúng được 0,5 điểm.

Bài 5: (1 điểm)

Mỗi chỗ chấm điền dấu đúng được 0,25 điểm.

Bài 6: (0,5 điểm)

Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Bài 7: (1 điểm)

Điền số đúng vào ô trống được 0,5 điểm.

Bài 8: (1,5 điểm)

 • Nêu đúng câu lời giải tìm số gạo bán trong buổi chiều được 0,5 điểm.
 • Nêu đúng phép tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm.
 • Đáp số đúng được 0,5 điểm.

Bài 9: (1 điểm)

Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm. HS đếm thừa hình không cho điểm.

Ghi chú:

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và phần điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

- Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.

- Dưới 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ, rõ ràng mới cho điểm tối đa.

D. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 4

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1. Tính nhẩm:

8 + 9 = …….

17 - 8 =……..

40 + 60 = ………

16 - 7 =………

6+ 7 - 6 =……..

13 - 4 + 5 =……..

2. Đặt tính rồi tính:

31 - 7

100 - 34

58 + 27

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Anh năm nay 13 tuổi, 5 năm trước anh bao nhiêu tuổi?

A. 18 tuổi

B. 19 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 12, thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. ngày 22

B. ngày 19

C. ngày 20

D. ngày 21

5. Tìm x:

38 + x = 81

x – 39 = 48 + 12

6. Điền dấu thích hợp: >; <; =

38 + 12…... 28 + 12

18kg - 9kg….. 20kg - 10kg

37 - 28 … .. 20 - 17

9dm ……58cm + 32cm

7. Mảnh vải xanh dài 39cm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 12cm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Đề Toán lớp 2

9. ?

Đề ôn tập lớp 2

Hình bên có:

………………. hình tứ giác

……………….. hình tam giác

2. Biểu điểm đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Bài 1: (1 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 1 và 2 được 0,15 điểm.

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 3 được 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (0,5 điểm)

Điền đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm

Bài 4: (0,5 điểm)

Điền đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm

Bài 5: (1,5 điểm)

Mỗi phần (a,b) tìm x đúng được 0,75 điểm.

Bài 6: (1 điểm)

Mỗi lần điền đúng dấu thích hợp vào chỗ chấm được 0,25 điểm.

Bài 7: (2 điểm)

Đổi 3dm = 30

(0,5 điểm)

Mảnh vải màu đỏ dài số xăng-ti-mét là

(0,5 điểm)

30 – 12 = 18 ( cm)

(0,5 điểm)

Đáp số: 18 cm (0,5 điểm)

Bài 8: (1 điểm)

Mỗi phần (a, b) điền đúng chữ số thích hợp được 0,5 điểm

Bài 9: (1 điểm)

Điền đúng số hình tứ giác được 0,5 điểm

Điền đúng số hình tam giác được 0,5 điểm

(Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm)

Ghi chú

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

 • Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
 • Dưới 0,5 làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ,rõ ràng mới cho điểm tối đa.

E. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 5

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1. Tính nhẩm:

7 + 9 = …….

17 - 8 =……..

50cm + 50cm = ………

45kg – 4kg =………

9 + 9 – 8 =……..

13 - 8 + 6 =……..

2. Đặt tính rồi tính:

91 - 8

100 - 9

43 + 57

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 3kg giấy và 3kg cam, vậy:

A. Số ki- lô- gam giấy nhẹ hơn số ki – lô gam cam.

B. Số ki- lô- gam giấy nặng hơn số ki – lô gam cam.

C. Số ki- lô- gam cam nhẹ hơn số ki – lô gam giấy.

D. Số ki- lô- gam cam và giấy nặng bằng nhau.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 100 số liền sau của số:

A. 99

B. 90

C. 89

b) Số liền trước của 39 là:

A. 40

B. 38

C. 28

5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một tuần em được nghỉ ….ngày. Đó là các ngày………………………….

6. Tìm x:

a, 67 + x = 80

b, x – 38 = 17

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7. Điền các dấu >; <; =

a, 27 + 7 …… 27 + 9

b, 46l – 18l …..19l+ 18l

c, 15 + 56.… ..95 – 24

d, 81cm ……2dm + 6dm

8. Mẹ hái được 67 quả cam, chị hái được ít hơn mẹ 18 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

9. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 35 + ….. = 47

b) 44 - ….= 22

10. Hình bên có:

Đề ôn Toán lớp 2

………………hình tứ giác

……………….hình tam giác

2. Biểu điểm Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Bài 1: (1 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 1 và 2 được 0,15 điểm.

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 3 được 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (0,5 điểm)

Khoanh đúng được 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) khoanh đúng được 0,5 điểm.

Bài 5: (0,5 điểm)

Mỗi phần điền đúng vào chỗ chấm được 0,25 điểm

Bài 6: (1 điểm)

Mỗi phần (a,b) tìm x đúng được 0,5 điểm.

Bài 7: (1 điểm)

Mỗi lần điền đúng dấu thích hợp vào chỗ chấm được 0,25 điểm.

Bài 8: (1,5 điểm)

Chị hái được số quả cam là

(0,5 điểm)

67 - 18 = 49 ( quả)

(0,5 điểm)

Đáp số: 49 quả cam

(0,5 điểm)

Bài 9: (1 điểm)

Mỗi phần (a, b) điền đúng chữ số thích hợp được 0,5 điểm

Bài 10: (1 điểm)

Điền đúng số hình tứ giác được 0,5 điểm

Điền đúng số hình tam giác được 0,5 điểm

(Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm)

Ghi chú

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

 • Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
 • Dưới 0,5 làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ,rõ ràng mới cho điểm tối đa.

Phiếu bài tập lớp 2 môn Toán và Tiêng Việt:

Ngoài Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
49 17.861
Sắp xếp theo
  Toán lớp 2 sách KNTT Xem thêm