Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh ngày 08/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh với nội dung bám sát bài học về Từ vựng tiếng Anh chứ chữ cái S s. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Colour the pictures that begin with s sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

3. Write.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

4. Circle the correct words.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

5. Rearrange by writing the numbers.

a. sun!/ at / the / Look………………………………………………….

b. morning/ in / the / today……………………………………………..

c. The snake/ and / the star/today!/ morning/ in the/ are

……………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

1. Colour the pictures that begin with s sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

3. Write.

a - star;

b - snake;

c - seal;

d - sun;

4. Circle the correct words.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

5. Rearrange by writing the numbers.

a - Look at the sun!

b - In the morning today

c - The snake and the star are in the morning today!

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 08-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.483
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm