Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

Ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch môn Anh lớp 2

Phiếu bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 ngày 07/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 mới khác nhau giúp các em ôn luyện tại nhà hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Color the pictures that begin with r sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

3. Read and circle.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

4. Rearrange.

a. is / Here / a / robot

……………………………………………………..

b. Robbie! / a / rocket / for / Here / is

………………………………………………………………..

5. Fill in the gaps with a or an.

a._____rabbit

b. _____ orange

c. _____ olive

d. _____ rocket

e. _____ robot

f. _____ ring

ĐÁP ÁN

1. Color the pictures that begin with r sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

2. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

3. Read and circle

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

4. Rearrange.

a - Here is a robot.

b - Here is a rocket for Robbie!

5. Fill in the gaps with a or an.

a.___a__rabbit

b. ___an__ orange

c. ___an__ olive

d. ___a__ rocket

e. __a___ robot

f. ___a__ ring

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 07-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.112
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm