Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

Bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch bệnh ngày 03 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 2 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Colour the pictures that beginning with o sound

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

2. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

3. Circle the correct pictures.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

4. Rearrange by writing the numbers.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

5. Tick the correct answers.

1. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

2. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

ĐÁP ÁN

1. Colour the pictures that beginning with o sound

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

2. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

3. Circle the correct pictures.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

4. Rearrange by writing the numbers.

1 - This is an olive!

2 - Is this an octopus?

3 - This is an octopus with an orange!

5. Tick the correct answers.

1. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

2. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/03

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 03 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.587
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm