Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 2

Bài tập ở nhà phòng dịch Corona lớp 2 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh 2 với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 2 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 hiệu quả.

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

House, thin, fat, family, sister;

Father, short, young, friend, eight;

Table, nine, mother, eggs, map;

Ruler, yellow, old, pink;

Wake up, blue, ink, red;

1……………Gia đình

2………………..bố

3……………Bản đồ

4………………..màu vàng

5…………….Cái thước

6…………………mẹ

7…………….Màu hồng

8………………..màu xanh dương

9……………..Màu đỏ

10……………….Ngôi nhà

Câu 2: Chọn đáp án đúng

1. What is your name?

A. I’m fine, thanks

B. My name’s Mali

C. Thank you

2. How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please.

C. I’m nine years old

3. What color is this?

A. It’s green

B. My name’s Hoa

C. It’s ruler

4. What is this?

A. It’s a pen

B. It’s yellow

C. This is my friend

5. What is this?

A. It’s my computer

B. I’m fine

C. No, it is not

6. What color is this?

A. Thank you

B. It’s pink

C. It’s a table.

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào dấu chấm

1. A b____x :

2. An Appl_______

3. A Bu_______

4. A Ca______ :

5. An an______:

6. A Circ______s :

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng việt

1. This/ book: This is a book : Đây là quyển sách

2. This/ Rluer _______________________________

…………………………………………………..

3. This/ Cat: ___________________________________

…………………………………………………..

4. This/ computer: ________________________________

……………………………………………………..

5. This/ Table: ________________________________

……………………………………………………..

Đáp án

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

1 - family; 2 - father; 3 - map; 4 - yellow; 5 - ruler;

6 - mother; 7 - pink; 8- blue; 9 - red; 10 - house

Câu 2: Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - A; 6 - B

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào dấu chấm

1 - A box;

2 - An apple;

3 - A bug;

4 - a cat/ a car/ a can;

5 - An ant;

6 - A circus

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng việt

2 - This is a ruler: Đây là cái thước.

3 - This is a cat: Đây là con mèo.

4 - This is a computer: Đây là máy tính.

5 - This is a table: Đây là cái bàn.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.823
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm