Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 4 - Nghỉ do dịch Corona

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 4 bao gồm các bài tập môn Toán có biểu điểm giúp các cho các em học sinh tự ôn tập, tự chấm điểm, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập, từ đó đánh giá được năng lực bản thân.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

1. Tính nhẩm:

8 + 9 = …….

17 - 8 =……..

40 + 60 = ………

16 - 7 =………

6+ 7 - 6 =……..

13 - 4 + 5 =……..

2. Đặt tính rồi tính:

31 - 7

100 - 34

58 + 27

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Anh năm nay 13 tuổi, 5 năm trước anh bao nhiêu tuổi?

A. 18 tuổi

B. 19 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 12, thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. ngày 22

B. ngày 19

C. ngày 20

D. ngày 21

5. Tìm x:

38 + x = 81

x – 39 = 48 + 12

6. Điền dấu thích hợp: >; <; =

38 + 12…... 28 + 12

18kg - 9kg….. 20kg - 10kg

37 - 28 … .. 20 - 17

9dm ……58cm + 32cm

7. Mảnh vải xanh dài 39cm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 12cm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Đề Toán lớp 2

9. ?

Đề ôn tập lớp 2

Hình bên có:

………………. hình tứ giác

……………….. hình tam giác

2. Biểu điểm đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2

Bài 1: (1 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 1 và 2 được 0,15 điểm.

Mỗi phép tính điền đúng kết quả tính cột 3 được 0,25 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm)

Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (0,5 điểm)

Điền đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm

Bài 4: (0,5 điểm)

Điền đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm

Bài 5: (1,5 điểm)

Mỗi phần (a,b) tìm x đúng được 0,75 điểm.

Bài 6: (1 điểm)

Mỗi lần điền đúng dấu thích hợp vào chỗ chấm được 0,25 điểm.

Bài 7: (2 điểm)

Mảnh vải màu đỏ dài số xăng-ti-mét là

(1 điểm)

39 – 12 = 27 (cm)

(0,5 điểm)

Đáp số: 27 cm (0,5 điểm)

Bài 8: (1 điểm)

Mỗi phần (a, b) điền đúng chữ số thích hợp được 0,5 điểm

Bài 9: (1 điểm)

Điền đúng số hình tứ giác được 0,5 điểm

Điền đúng số hình tam giác được 0,5 điểm

(Thiếu 1 hình trừ 0,25 điểm)

Ghi chú

- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và điểm lẻ được làm tròn theo nguyên tắc:

  • Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
  • Dưới 0,5 làm tròn thành 0 điểm.

- Bài làm của học sinh phải sạch sẽ,rõ ràng mới cho điểm tối đa.

Tham khảo thêm:

Các bậc phụ huynh nên theo sát và hướng dẫn các em làm bài. Qua kết quả bài làm của các em các phụ huynh có thể tự chấm điểm theo biểu điểm trên sẽ dễ dàng xác định được năng lực, kiến thức của từng em để từ đó có sự điều chỉnh, ôn tập cho các em một cách hợp lý hơn.

Ngoài Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 số 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
10 7.744
Sắp xếp theo
    Toán lớp 2 sách KNTT Xem thêm