Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh ngày 15/04

Bài tập ôn tập môn tiếng Anh lớp 2 ngày 15/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 2 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 có đáp án bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and choose

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

Task 2. What is it? Read and circle.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

Task 3. Choose the best answer:

1. I ............. ice cream.

a. is

b. ’m

c. want

2. That ............. my pillow.

a. ’s

b. am

c. it

3. I’m..............................

a. sunny

b. hot

c. raining

4. I’m hungry.! .............................

a. Have some chicken

b. Chicken some have

c. Some chicken have

5. Yellow light. ......................

a. Go.

b. Stop.

c. Go slow.

6. ..........up!

a. Hurry

b. Hungry

c. Hunny

7. It’s snowing. ............................

a. I’m wet.

b. I’m cold.

c. I’m hot.

8.She’s a .........................

a. hot

b. good

c. police officer

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and choose

1 - O (olive); 2 - q (queen); 3 - t (tea); 4 - r (rabbit); 5 - p (pony); 6 - s (sun);

Task 2. What is it? Read and circle.

A - tiger; B - Snake; C - omelette; D - parrot;

Task 3. Choose the best answer:

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - c; 6 - a; 7 - b; 8 - c;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 15-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.252
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm