Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.TRCNGHIỆM
Bộ đề ôn tập giữa học 2 môn Toán lớp 2 năm 2019
- 2020
Câu 1. Kết quả của phép tính 36 : 4 là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 2. Cho phép tính: 18 : 2 = 9. Số 9 :
A. Hiệu B. Tích C. Tổng D. Thương
Câu 3. Lớp 2A 35 học sinh xếp hàng tập th dục, mỗi hàng 5 em. Hỏi lớp 2A
xếp được tất c bao nhu hàng?
A. 5 ng B. 6 hàng C. 7 hàng D. 8 hàng
u 4. Chọn dấu thích hợp điền vào ch chấm: 4 5 + 3 5 + 5
50 : 5
5?
A. > B. < C. = D. Khôngxác
định
u 5. x 4 = 26 + 6. Giá trị của x là:
A. x
=
6 B. x
=
7 C. x
=
8 D. x
=
9
Câu 6. Mỗi học sinh giỏi nhận được 3 y bút. Vậy 9 học sinh giỏi nhận được số
cây bútlà:
A. 27 cây bút B. 3 cây bút C. 1 cây t D. 9 câybút
Câu 7. nh dưới đây có số hình vuông :
A. 18 B. 26
C. 28 D. 32
Câu 8. Chu vi hình vuông cạnh 4dm là:
A. 4dm B. 2dm C. 8dm D. 16dm
Câu 9. Biết tổng của số trừ hiệu 87. Số bị trừ là:
A. 0 B. 1 C. 87 D. 78
Câu 10. Thứ ba tuần y ngày 5, th ba tuần sau ngày:
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4
6
+ 12
A. 10 B. 11 C. 12 D. 15
Câu 11. Thương của phép chia 9 cho 3 là:
A. 1 B. 0 C. 3 D. 27
Câu 12. Cho một hình tam giác có độ dài ba cạnh 7cm, 10cm, 13cm. Chu vi của tam
giác đólà:
A. 17cm B. 20cm C. 30cm D. 23cm
Câu 13. Số lớn nhất khi đem nhân với 5 được kết quả nhỏ hơn 40 :
A. 35 B. 30 C. 8 D. 7
Câu 14. Lớp 2A 30 học sinh, cô giáo cử
1
5
học sinh đi m trực nht. Số
học sinh đi làm trực nhật :
A. 25 học sinh B. 5 học sinh C. 6 học sinh D. 10 học sinh
u 15. Điền vào chỗ chấm: 3 5 giờ
+
3 giờ
=
….
A. 24 gi B. 24 C. 18 gi D. 18
Câu 16. Số thích hợpđiền o dưới đây là:
A. 24 B. 36 C. 12 D. 30
Câu 17. Viết tổng sau i dạng tích của hai số: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3?
A. 3 7 B. 7 7 C. 3 6 D. 3 3
Câu 18. An nghĩ ra một số. Lấy s đó chia cho 4, lấy thương tìm được chia cho 3
được kết quả 2. Số An nghĩ số:
A. 4 B. 12 C. 20 D. 24
u 19. Kết qu của pp tính 18 : 2 + 0 bng:
A. 90 B. 20 C. 10 D. 9
Câu 20. Người bán hàng đổ lạc vào c túi, mỗi i 3kg lạc. Hỏi 15kg lạc thì đổ
được o bao nhu i như thế?
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
12 túi B. 18 i C. 5 túi D. 3 túi
B.
TỰ LUẬN
DẠNG 1. Xem đồng hồ: giờ, ngày, tháng. Bài 1.
Số?
Bài 2. V hai kim đồng h ch đúng thời gian?
Bài 3. Tính:
a)
5 gi + 3 gi =
giờ; b) 12 giờ - 4 gi =
gi
c)
18 gi - 10 giờ =
giờ; d) 11 giờ - 4 gi =
giờ
Bài 4.Số?
a)
Một ngày có ….giờ; khoảng thời gian từ 12 gi đêm hôm trước đến 12
giờ đêm hôm sau được tính là ngày hay …giờ.
b)
Khoảng thời gian t 12 gi đêm hôm trước đến:

Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có rất nhiều dạng bài tập được VnDoc.com tổng hợp lại, giúp các em học sinh ôn luyện học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao nhất.

Ngoài các đề thi giữa kì thì các em có thể tham khảo thêm: Bộ đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 hiệu quả.

Ngoài Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
36 10.571
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm