Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều năm 2021

Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em HS rèn luyện các kiến thức, tránh quên bài sau kì nghỉ Tết dài. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản nhằm giúp cho các em HS không quên kiến thức trong thời gian nghỉ Tết (thuộc bộ sách Cánh Diều).

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Match

1. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

A. Open the book

2. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

B. Be quiet

3. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

C. Stand up

4. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

D. Sit down

5. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

E. Close the book

Look at the pictures and complete the words

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

1. _ a l l

2. b _ _ k

3. c _ a y _ n

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

4. k _ t e

5. _ e d r _ _ m

6. _ r a _ e r

Write a/ an

1. ________ garden

2. ________ pencil

3. ________ eraser

4. ________ teddy bear

5. ________ chair

6. ________ apple

Look at these picture and answer

1. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

What is this?

It’s _______________

2. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Is it a robot?

____________________

3. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Is it a teddy bear?

____________________

4. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Who is this?

____________________

5. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

What is it?

____________________

-The end-

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Look at the pictures and complete the words

1. Ball

2. Book

3. Crayon

4. Kite

5. Bedroom

6. Eraser

Write a/ an

1. ____a____ garden

2. ____a____ pencil

3. ____an____ eraser

4. ____a____ teddy bear

5. ____a____ chair

6. ____an____ apple

Look at these picture and answer

1. It’s a desk

2. No, it isn’t

3. Yes, it is

4. It’s my grandpa

5. It’s a balloon

Ngoài bài Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm