Bài tập Tết môn Toán lớp 1 năm 2021

Bài tập ôn Tết Toán lớp 1

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Toán lớp 1 bao gồm các dạng Toán cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1 cho các dạng Toán đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Xem thêm:

1. Thực hiện các phép tính sau:
a.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

b.

5 + 5 = ...

6 + 4 = ...

4 + 6 = ...

7 + 2 = ...

9 – 1 = ...

9 – 8 = ...

8 + 2 = ...

10 – 2 = ...

10 – 8 = ...

2. Tính:

4 + 1 + 5 = ...

10 – 6 +2 = ...

8 – 2 + 4 = ...

8 + 2 – 7 = ...

10 – 5 – 3 = ...

4 + 6 + 0 = ...

9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 + 3 = ...

10 + 0 - 2 = ...

3. Điền vào chỗ trống:

8 + □ = 10

10 – □ = 8

□ + 3 = 9

10 – □ = 4

6 + □ = 10

9 – □ = 4

9 = □ + 4

4 = 8 – □

7 = □ + 3

4. Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống:

3 + 7 □ 10

4 + 3 □ 8

10 – 8 □ 2

9 □ 9 + 0

10 □ 9 + 1

8 □ 10 – 8

10 – 1 □ 1 + 9

8 – 6 □ 7 – 3

5 – 4 □ 10 – 6

5. Điền dấu (+ , –) vào ô trống:

4 □ 3 = 7

6 □ 4 = 2

10 □ 6 = 4

8 □ 3 = 5

3 □ 3 □ 3 = 3

5 □ 2 □ 3 = 4

6. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

a/ 3, 7, 5, 9, 8

b/ 1, 6 , 8, 10, 2

7. Khoanh tròn vào số bé nhất:

a/ 6, 2, 10, 3, 1

b/ 9, 7, 0, 5, 4

8. Viết các số: 9, 5, 7, 3, 10

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

9. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có: 8 con chim

Bay đi: 4 con chim.

Còn: .... con chim?

b/ Có: 5 con gà

Mua thêm: 4 con gà

Có tất cả: .... con gà?

c/ Có: 8 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn: ... Quả bóng?

d/ Hà có: 5 nhãn vở

Lan có: 4 nhãn vở

Cả hai bạn: ..... nhãn vở?

10. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

11. Điền số và dấu để được phép tính đúng:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

Câu 12. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

9 + 1 – 3 = ….

10 – 4 – 2 = ….

8 – 3 + 2 = ….

5 + 4 – 3 = ….

6 – 3 + 4 = ….

10 – …. = 7

…. – 5 = 5

9 – …. = 4

…. + 3 = 7

7 – …. = 0

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

1 chục = 10 đơn vị ….

1 đơn vị = 1 chục …..

10 đơn vị = 1 chục ….

10 đơn vị > 1 chục ….

Câu 14: Điền dấu >; <; =

9 ...4 + 4

5 + 2..... 3 + 5

8 ....10 – 3

6 + 2 .... 5 + 4

Câu 15: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 16: Tính?

Có: 7 quả.

Cho: 3 quả.

Còn ...... quả?

Bài 17: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài làm:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 18: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Bài 19: Hình dưới là khối?

Bài tập Toán lớp 1

A. Khối hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Bài 20: Cho các số 4, 2, 7, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 21: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

Toán lớp 1

….khối hình lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Bài 22:

Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

.......................

Không chỉ có các Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1 cho các em làm. VnDoc.com còn tổng hợp lại cho các bạn một số bài tập để các bạn làm trong dịp Tết, để tránh quên kiến thức, giúp các bạn tự ôn luyện kiến thức ở nhà, chuẩn bị tốt cho kì 2 sắp tới.

Ngoài Bài tập Tết môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
13 16.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 1 Xem thêm