Bài tập tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Bài tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch

Bài tập ôn nghỉ dịch COVID-19 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án bao gồm các dạng bài tâp tiếng Anh cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập ôn tập tại nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 qua các dạng bài tiếng Anh đã học cũng như ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Read and write

beautiful/ house/ front/ there's/ No/

A: This is my (1)________.

B: Wow, it's (2)____. Is there a garden?

A: (3)______, there isn't. But (4)_______ a yard.

B: Where is it?

A: It is in (5)______ of the house.

Read and match.

1. Who's that boy?A. She is my mother.
2. Who's she?B. No, there isn't.
3. What colour is the wall?C. He is my brother.
4. How old is your father?D. It's pink.
5. Is there a tree?E. He is 41.

Fill the blanks. 

1. ______'s that man? - He is my brother.

2. Is there a yard? - ______, there isn't.

3.  Are _____ two flower cases? - Yes, there are.

4. How ______ is your mother? - She is 35.

5. _____ is it? - It's my bedroom.

Reorder the words. 

1. beautiful/ The/ is/ house/ ./

_____________________________

2. grand/ That/ my/ father/ is/ ./

_____________________________

3. tree/ there/ Is/ a/ ?/

_____________________________

4. girl/ Who/ that/ is/ ?/

_____________________________

5. living/ It/ the/ room/ is/ ./

_____________________________

ĐÁP ÁN

Read and write

beautiful/ house/ front/ there's/ No/

A: This is my (1)____house____.

B: Wow, it's (2)__beautiful__. Is there a garden?

A: (3)____No__, there isn't. But (4)__there's_____ a yard.

B: Where is it?

A: It is in (5)____front__ of the house.

Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - B;

Fill the blanks.

1. ___Who___'s that man? - He is my brother.

2. Is there a yard? - __No____, there isn't.

3. Are __there___ two flower cases? - Yes, there are.

4. How ___old___ is your mother? - She is 35.

5. _What____ is it? - It's my bedroom.

Reorder the words.

1 - The house is beautiful.

2 - That is my grandfather.

3 - Is there a tree?

4 - Who is that girl?

5 - It is the living room.

Trên đây là Bài ôn tập ở nhà phòng chống dịch Covid-19 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Muốn học tốt môn Tiếng Anh lớp 3, các em cần học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thực hành làm nhiều bài tập tiếng Anh dưới các dạng bài tập nghe, bài tập nói, và bài tập viết... Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập Tiếng Anh 3....,

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 1.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm