Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/04

Bài tập môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch

Đề luyện tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 ngày 01/04 dành cho học sinh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write TRUE (T) or FALSE (F).

Hi, My name is Tony and I am from London. It is a big city in England.My birthday is on the fourteenth of November. I study at Oxford Primary school.It’s in Oxford street. I go to school from Monday to Friday. I do not go to school at weekend. On Saturday, I help my parents at home. On Sunday, I visit my grandparents with my parents. I like music very much. I can sing but I can not play the guitar.

1. Tony is from England.

2. His birthday is on the fourteenth of November.

3. His school is in Nguyen Trai street.

4. He can not play the guitar.

5. He visits his grandparents on Saturday.

Task 2. Rearrange.

1. class/in/ you/ What/ are ?

___________________________________

2. picture/ afternoon/ a / we/ painted/ yesterday/

___________________________________

3. birthday /is/the/on/My/of/July/first/

___________________________________

4. your/ is/ who/ teacher/ English/?

___________________________________

Task 2. Read and write YES or NO.

Dear Lam,

I’m Viet. Last Sunday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favourite films. What did you do last Sunday?

Viet

1. Last Sunday was fun and relaxing.

2. Viet got up early.

3. In the morning, he cleaned the living room.

4. In the afternoon, he worked in the garden.

5. Then he did his homework.

6. In the evening, he chatted online with his friend Mai.

Task 3. Read and match

1. What’s the date today?

a. No, I didn’t.

2. Where were you yesterday?

b. It’s the ninteenth of December.

3.Did you play chess yesterday?

c. I was in the school library.

4. What did you play?

d. Yes, he did.

5. Did your father watched TV

e.I went skipping.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and tick TRUE (T) or FALSE (F).

1 - True; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

Task 2. Rearrange.

1 - What class are you in?

2 - We painted a picture yesterday afternoon.

3 - My birthday is on the first of July.

4 - Who is your English teacher?

Task 2. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - Yes; 5 - Yes; 6 - No;

Task 3. Read and match

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - d;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 01-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
22 2.887
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm