Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 30/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 30/03 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 thường gặp giúp các em đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài và nhắc lại kiến thức trọng tâm đã học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write True or False.

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

1. We are doing exercise in the school gym.

2. Phong is skipping.

3. Linda and Mai are playing badminton.

4. Nam and Tom are skipping.

5. Quan and Peter are playing table tennis.

Task 2. Read and Match

A

B

1. What’s your name?

2. When’s your birthday?

3. What is she doing?

4. Where were you yesterday?

5. What subjects do you have today?

6. Can you play chess?

a. My name’s Lan.

b. She is listening to music.

c. I have English, Maths and Music

d. Yes, I can

e. It’s on the first of December

f. I was at school.

Task 3. Look and write. There is one example.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write True or False.

1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Task 2. Read and Match

1 - a; 2 - e; 3 - b; 4 - f; 5 - c; 6 - d;

Task 3. Look and write. There is one example.

1 - Australia;

2 - Malaysia;

3 - England;

4 - America;

5 - Japan;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 30-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.826
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm