Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 17

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 4 tuần 17

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 17 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - 10 hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 sắp tới.

1. Put the word in the right column.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 17

2. Write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 17

3. Look, read and write one each in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 17

4. Read the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 17

ĐÁP ÁN

1. Put the word in the right column.

Actions: listen; paint; collect; watch

Subjects: Science; Math; English; Art

Place: zoo; park, beach; market

2. Write one word in each blank.

1 - in

2 - class

3 - have

4 - on

5 - are

6 - were

7 - did

8 - to

3. Look, read and write one each in each blank.

1 - name; 2 - danced; 3 - TV; 4 - listened; 5 - picture

4. Read the answers.

Học sinh tự trả lời.

1 - It is in Hung Ha district.

2 - I like singing.

3 - I have English, Maths and Science.

4 - I was at home last Sunday.

5 - I visited my grandparents.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 17. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 4.222
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm