Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 28

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 28 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 16 (Lesson 3) và Unit 17 (lesson 1) tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 28

(Unit 16 - Lesson 3, Unit 17 - Lesson 1)

1. Put the words in the right columns. Then read the words aloud.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 và Unit 17 có đáp án

2. Write

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 và Unit 17 có đáp án

3. Read and tick T (True) or F (False).

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 và Unit 17 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 và Unit 17 có đáp án

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 và Unit 17 có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1-syllable words

2-syllable words

3-syllable words

4-syllable words

milk

bookshop

pharmacy

supermarket

book

chicken

festival

february

film

water

bakery

America

rice

money

cinema

January

2.

1. Why 2. When 3. What 4. How 5. What

3.

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F

4.

1. He is in the supermarket.

2. He wants to buy a T-shirt.

3. It is fifteen dollars

4. Yes, he does.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 28. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 3.439
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm