Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 15

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 4 tuần 15

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 15 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 10 lớp 4 Where were you yesterday? Lesson 1 + Lesson 2 hiệu quả.

1. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 15

2. Circle and Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 15

3. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 15

4. Write about where your family members were and what they did last Sunday.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 15

ĐÁP ÁN

1. Write.

2 - sailed

3 - danced

4 - studied

5 - watched

6 - walked

7 - skipped

8 - cooked

9 - visited

10 - collected

2. Circle and Write.

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b; 5 - a

3. Read and match.

1 - C - b

2 - A - c

3 - B - a

4. Write about where your family members were and what they did last Sunday.

Học sinh tự trả lời.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 3.000
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm