Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần 27 lớp 4 môn Tiếng Anh

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 16: Let's go to the bookshop tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 27

(Unit 16. Lesson 1 + 2)

1. Circle and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

2. Write.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

3. Read and complete.

Because/ No/ Let’s/ Bookshop/ want

Mai: I (1)___________ to buy some fruits. Let’s go to the supermarket.

Linda: I don’t want to go to the supermarket. I want to go to the (2)___________.

Mai: Why do you want to go there?

Linda: (3)___________ I want to buy some notebooks.

Mai: You can buy them in the supermarket. (4)___________ go there together.

Linda: Is it far from here?

Mai: (5)___________, it isn’t. Look! It’s over there.

Linda: Ok. Let’s go.

4. Put the words in the right order.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1. Circle and write.

1 - a. zoo;

2 - c. bookshop;

3 - a. bakery;

4 - c. cinema;

5 - b. swimming pool;

6 - a. pharmacy;

2. Write.

1 - Let’s go to the bookshop.

2 - Great idea!

3 - Mary, Linda and Tom want to go to the supermarket.

4 - Why do you want to go to the zoo?

5 - What a big animal!

6 - Would you like to go to the park with me?

3. Read and complete.

Mai: I want to buy some fruits. Let’s go to the supermarket.

Linda: I don’t want to go to the supermarket. I want to go to the bookshop.

Mai: Why do you want to go there?

Linda: Because I want to buy some notebooks.

Mai: You can buy them in the supermarket. Let’s go there together.

Linda: Is it far from here?

Mai: No, it isn’t. Look! It’s over there.

Linda: Ok. Let’s go.

4. Put the words in the right order.

1. Let’s go to the bakery.

2. My mother and I want to go to the supermarket

3. Do you want to go to the cinema with me?

4. Why do you want to go to the pharmacy?

5. Because I want to buy some medicine.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 2.641
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm