Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 32

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 32 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 19: What animal do you want to see? (lesson 2 và lesson 3) tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 32

(Unit 19 - Lesson 2 + 3)

1. Circle the words that have the stress on the first syllable.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 19 có đáp án

2. Circle the odd one out..

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 19 có đáp án

3. Do the puzzle.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 19 có đáp án

4. Read and write the answers.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 19 có đáp án

5. Draw or stick a photo of a zoo animal you want to see and write about it.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 19 có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

2.

1. c 2. d 3. b 4. a 5. d

3.

1. Elephant

2. Kangaroo

3. Tiger

4. Monkey

5. Zebra

6. crocodile

4.

1. It is Saturday.

2. They are at the zoo.

3. He wants to see the monkeys because they are clever and funny.

4. They don’t want to see the tigers and the crocodiles because they are scary.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 32. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 1.335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm