Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 9 lớp 4 Lesson 2 + Lesson 3 hiệu quả.

1. Match and write. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

2. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

3. Do the puzzle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

4. Read and circle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

5. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

ĐÁP ÁN

1. Match and write. Then say the sentences aloud.

1 - My sister is painting a mask - b

2 - My brother is reading a text - c

3 - I am drawing a desk - a

2. Write.

1 - I’m

2 - He’s

3 - She’s

4 - They’re

5 - It’s

3. Do the puzzle.

1 - Swim

2 - Paint

3 - Listen

4 - Sing

5 - Write

4. Read and circle.

2 - school playground

3 - badminton

4 - skipping

5 - blind man’s bluff

5. Write

- Nam is reading a text.

- Mai is listening to music.

- Tom and Peter are drawing a picture.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 939
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm