Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 9 lớp 4 Lesson 2 + Lesson 3 hiệu quả.

1. Match and write. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

2. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

3. Do the puzzle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

4. Read and circle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

5. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 14

6. Read and choose True or False.

It's Thursday. We are having a break. Lan and Thuy are listening to music in my classroom. Kien and Quan are making puppets. Linh is playing the guitar. Anh is doing her homework. I am playing football with my classmates in the playground.

1. It is Thursday today.

A. True

B. False

2. Lan is making puppets.

A. True

B. False

3. Thuy is listening to music.

A. True

B. False

4. Anh is playing the guitar.

A. True

B. False

5. I am playing the volleyball.

A. True

B. False

ĐÁP ÁN

1. Match and write. Then say the sentences aloud.

1 - My sister is painting a mask - b

2 - My brother is reading a text - c

3 - I am drawing a desk - a

2. Write.

1 - I’m

2 - He’s

3 - She’s

4 - They’re

5 - It’s

3. Do the puzzle.

1 - Swim

2 - Paint

3 - Listen

4 - Sing

5 - Write

4. Read and circle.

2 - school playground

3 - badminton

4 - skipping

5 - blind man’s bluff

Hướng dẫn dịch

Chuông báo đã reo lên. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Chúng tôi đang ở ngoài sân trường. Phong và Nam đang chơi cầu lông. Mai đang chơi nhảy dây. Tom, Peter và Mary đang chơi trốn tìm. Linda và Hoa đang chơi bịt mắt bắt dê. Chúng tôi đã rất vui vẻ.

5. Write

- Nam is reading a text.

- Mai is listening to music.

- Tom and Peter are drawing a picture.

6. Read and choose True or False.

1 - A. True; 2 - B. False; 3 - A. True; 4 - B. False; 5 - B. False;

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 4.859
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm