Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 4 tuần 16

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 10 lớp 4 Where were you yesterday? Lesson 3 + Review 2 hiệu quả.

1. Put the word in the right column. Then read the word aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

3. Circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

4. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

5. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

6. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 16

ĐÁP ÁN

1. Put the word in the right column. Then read the word aloud.

/d/: listened; sailed; answered; watered

/t/: skipped; watched; cooked; liked;

/id/: collected; painted; completed; repeated

2. Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c

3. Circle a, b or c.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - c

4. Read and complete.

1 - were; 2 - watered; 3 - kitchen; 4 - watched; 5 - played

5. Write the answers.

1 - They were in her grandma’s house.

2 - Linda played hide-and-seek with a dog.

3 - She watched TV in the living room.

4 - He watered the flowers in the garden.

5 - She cooked meal in the kitchen.

6. Write

1 - at

2 - at

3 - in

4 - on

5 - in

6 - at

7 - in

8 - in

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 2.765
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm