Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 13

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 13

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 13 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 8 lớp 4 Lesson 3 + tiếng Anh Unit 9 lớp 4 Lesson 1 hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 13 MỚI

1. Write and match. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 13

2. Circle and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 13

3. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 13

4. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 13

5. Read and answer the questions.

Hi, my name is Lisa. I am from London, England. I am eight years old. I like cooking and reading books. I like playing the piano, too. But I don't like watching cartoons or taking photographs. My favorite subject at school is English. I have it on Monday, Thursday and Friday.

1/ What's the writer's name?

2/ What is her nationality?

3/ What does she like doing?

4/ What is her favorite subject?

5/ When does she have English?

ĐÁP ÁN

1. Write and match. Then say the sentences aloud.

1 - Art is my favorite subject - b

2 - He likes collecting insects - d

3 - Maths and English are difficult subjects for me - a

4 - That insect is a bee - c

2. Circle and write.

1 - a - She is drawing a kite.

2 - b - He is reading a text.

3 - b - The man is listening to music.

4 - b - The woman is watching a video.

5 - a - The girls are painting a house.

6 - a - The boys are making planes.

3. Read and match.

1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - d

4. Write.

1 - She is in the library.

She is reading books.

2 - He is in the gym.

He is playing tennis.

3 - He is at home.

He is watching television

4 - She is in the kitchen.

She is cooking.

5. Read and answer the questions.

1 - Her name is Lisa.

2 - She is English.

3 - She likes cooking, reading books and playing the piano.

4 - It is English.

5 - She has it on Monday, Thursday and Friday.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.107
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm