Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 21

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 21 giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học ở Unit Unit 13: Would you like some milk? có đáp án đi kèm cho các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 21

(Unit 13 - Lesson 1 + 2)

1. Circle the odd one out.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

2. Read and circle a, b or c.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

3. Do the puzzle.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

4. Read and complete.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

5. Find and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. d 2. b 3. a 4. b 5. a

2.

1. B 2.b 3. a 4. c 5. c

4.

1. ask 2. like 3. fish 4. juice 5. thank

5.

1. Chicken 2. food is fish 3. favourite drink is juice 4. favourite drink is milk

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 21. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 4.293
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm