Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 18

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 4 tuần 18

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 18 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm có trong tiếng Anh Unit 11 lớp 4 hiệu quả.

1. Circle and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 18

2. Match and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 18

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 18

4. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 18

ĐÁP ÁN

1. Circle and write.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - a; 6 - c

2. Match and write.

2 - c: read a book

3 - f: go home

4 - b: listen to music

5 - a: Go to bed

6 - d: play football

3. Read and circle a, b or c.

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - a

4. Write about you.

Học sinh tự trả lời về bản thân.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 18. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.303
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm