Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/03

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 ngày 27/3 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 4 trong thời gian phòng chống dịch bệnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1: Read and write the correct words next to their descriptions.

ball; water; clock; birthday cake; Children's Day

1. You can know the time when you look at it …….……..

2. We need it when we play football …………………

3. I am very thirsty. I want to drink it. .………………….

4. People often eat it on their birthday. .………………….

5. It is the day for children .………………….

Task 2. Reorder the words.

1. nine/ She/ years/ is/ old/ .

…………………………………………………..

2. yesterday. / watered/ flowers/ Mai /the

…………………………………………………..

3. are/ drawing/ Nam/ horse./ and/ a/ Phong

…………………………………………………….

4. Science/ have/ I/ Tuesday/ Friday./ and/ on

…………………………………………………..

5. sister / cook,/ but/ can /My / skate./ can’t/ she

…………………………………………………..

Task 3. Match.

1. What’s your name?a. It’s Monday.
2. Where are you from?b. I am from Singapore.
3. What day is it today?c. She is reading a book.
4. What is she doing?d. My name 's My Le.

ĐÁP ÁN

Task 1: Read and write the correct words next to their descriptions.

1 - clock; 2 - ball; 3 - water; 4 - birthday cake; 5 - Children's Day;

Task 2. Reorder the words.

1 - She is nine years old.

2 - Mai watered the flowers yesterday.

3 - Nam and Phong are drawing a horse.

4 - I have Science on Tuesday and Friday.

5 - My sister can cook, but she can't skate.

Task 3. Match.

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 27-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
55 3.073
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm