Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

Bài tập tiếng Anh ngày 17/03 dành cho học sinh lớp 4

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 17/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát SGk tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. classroomb. teacherc. gymd. computer room
2. a. addressb. villagec. districtd. city
3. a. roadb. streetc. studyd. village
4. a. photographb. maskc. puppetd. take
5. a. mathsb. sciencec. monthd. informatic technology

Task 2. Read and write YES or NO.

Dear Lam,

I’m Viet. Last Sunday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favourite films. What did you do last Sunday?

Viet

1.

Last Sunday was fun and relaxing.

2.

Viet got up early.

____

3.

In the morning, he cleaned the living room.

____

4.

In the afternoon, he worked in the garden.

____

5.

Then he did his homework.

____

6.

In the evening, he chatted online with his friend Mai.

____

Task 3. Put the words in order

1. yesterday/ beach/ they/ were/ on/ the/ afternoon/.

……………………………………………………………………………………

2. Where/ yesterday/ Linda/ was/ morning/?

……………………………………………………………………………………

3. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I /.

……………………………………………………………………………………

4. evening/ the/ I / TV/ watched/ in/.

……………………………………………………………………………………

5.do/ what/ you/did/weekend/ last?

……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d; 5 - c

Task 2. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - Yes; 5 - Yes; 6 - No

Task 3. Put the words in order

1 - They were on the beach yesterday afternoon.

2 - Where was Linda yesterday morning?

3 - I watered the flowers in the morning.

4 - I watched TV in the evening.

5 - What did you do last weekend?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 17-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm