Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Phiếu bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 ngày 13/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được xây dựng dựa theo nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Tìm từ khác với các từ còn lại:

1. a. green b. blue c. milk d. purple
2. a. cake b. giraffe c. bread d. ice cream
3. a. monkey b. tiger c. lion d. water
4. a. angry b. happy c. sunny d. tired
5. a. turtle b. bears c. rabbits d. elephants

Task 2. Sắp xếp lại:

1. hungry/ am/ I

=>…………………………………..……..

2. I/ like/ tigers/ don't

=>…………………………………..……..

3. you/ want/ little/ do/ a/ ball/?

=>……………………………………..…..

4. every day/ I/ the/ play/ cat/ with

=>………………………………….……..

5. your/ what/ favorite/ is/ color/?

=>…………………………………..……..

Task 3. Đọc đoạn văn và xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai. Nếu đúng điền Yes, nếu sai điền No.

My name is Nam. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. I like reading very much. I often go to the library in my free time. My favourite subject is English. I usually play badminton with my friends in our break time because I love sports too.

1. Nam is ten years old.

2. There are twenty-three pupils in his class

3. His favourite subject is Math.

4. His favourite sport is badminton.

5. Nam doesn't like sports.

ĐÁP ÁN

Task 1. Tìm từ khác với các từ còn lại:

1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Task 2. Sắp xếp lại:

1 - I am hungry.

2 - I don't like tigers.

3 - Do you want a little ball?

4 - I play with the cat every day.

5 - What is your favorite color?

Task 3. Đọc đoạn văn và xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai. Nếu đúng điền Yes, nếu sai điền No.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - Yes; 5 - No

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 13-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.875
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5 Xem thêm