Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch bệnh ngày 09 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and match.

1. What's the time now?

2. What time do you get up?

3. What do you do in the afternoon?

4. Where were you yesterday?

5. What did you do last Sunday?

a. At six thirty.

b. I was on the beach.

c. I watched TV.

d. I play volleyball

e. It’s ten o'clock

Task 2. Order the words.

1. school/ He/ goes to /6.30/at

..................................................................................................................................

2. at/Lan/ has breakfast/ 6.15

..................................................................................................................................

3. You/at/ go to bed/ 10.00

..................................................................................................................................

4. They/ have lunch/ 11.30/at

..................................................................................................................................

5. at /Your father/ to work/ goes /7.30

...........................................................................................................

Task 3. Look and write. There is one example

Example: hnluc → l u n c h

1. akasbreft → _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. egt pu → _ _ _ _ _

3. og ot edb → _ _ _ _ _ _ _

4. og mhoe → _ _ _ _ _ _

5. indner → _ _ _ _ _ _

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match.

1 - e; 2 - a; 3 - d; 4 - b; 5 - c

Task 2. Order the words.

1 - He goes to school at 6.30.

2 - Lan has breakfast at 6.15.

3 - You go to bed at 10.10.

4 - They have lunch at 11.30.

5 - Your father goes to work at 7.30.

Task 3. Look and write. There is one example

1 - breakfast;

2 - get up;

3 - go to bed;

4 - go home;

5 - dinner;

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 09-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 5.752
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm