Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

Bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) ngày 08 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài đã học giúp các em ghi nhớ Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 chương trình mới hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Order the words. There is one example.

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you/ what/ go/ do/ time/ school/ to

_____________________________________?

2. in/ do/ you/ do/ what/ morning/ the

_____________________________________?

3. time/ is/ what/ it

_____________________________________?

4. homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her

_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45

_____________________________________.

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0

A

Minh: What do you usually do on Saturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time do you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 3. Write the time

1. 5.00 five o'clock

2. 5.05 five five

3. 4.25

4. 5.15

5. 8.30

6. 9.35

7. 10.45

8. 3.50

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words. There is one example.

1 - What time do you go to school?

2 - What do you do in the morning?

3 - What time is it?

4 - Linda does her homework at 8 o'clock.

5 - Peter plays football at 4:45.

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - F; 2 - C; 3 - B; 4 - E; 5 - D

Task 3. Write the time

1. 5.00 five o'clock

2. 5.05 five five

3. 4.25 four twenty - five/ twenty five past four

4. 5.15 five fifteen/ a quarter past five

5. 8.30 half past eight/ eight thirty

6. 9.35 nine thirty - five

7. 10.45 a quarter to eleven/ ten forty-five

8. 3.50 three fifty/ ten to four

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 08-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.455
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm