Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án

Phiếu ôn tập môn tiếng Anh 4 mới ngày 12/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences.

job; milk; breakfast; school; o’clock; dinner;

Every day I get up at six (1) …………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) ………………………… . I drink a glass of (3) …………. . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4) ……………… . What time do you get up? What do you have for breakfast?

Task 2. Answer the questions.

1. Do you like carrots? (Yes)

-__________________________

2. Do you like yogurt? (No)

-__________________________

3. Do you like rice? (Yes)

-__________________________

4. Do you like meat? (No)

-__________________________

5. What do you like? (milk)

-__________________________

6. What do you like? (bread)

-__________________________

Task 3. Translate to English.

1. Đây là cái đầm của cô ấy.

-_______________________

2. Đây là đôi vớ của cô ấy.

-_______________________

3. Đây là cái áo thun của anh ấy.

-_______________________

4. Đây là đôi giày của anh ấy.

-_______________________

5. Đây là cái nón của cô ấy phải không? (Yes)

-______________________________________________

6. Đây là đôi giày của cô ấy phải không? (No)

-______________________________________________

7. Đây là cái áo khoát của anh ấy phải không? (No)

-______________________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences.

1 - o' clock;

2 - breakfast;

3 - milk;

4 - school;

Task 2. Answer the questions.

1 - Yes, I do.

2 - No, I don't.

3 - Yes, I do.

4 - No, I don't.

5 - I like milk

6 - I like bread.

Task 3. Translate to English.

1 - This is her dress.

2 - These are her socks.

3 - It is his T - shirt.

4 - These are his shoes.

5 - Is this her hat? - Yes, it is.

6 - Are these her shoes? - No, they aren't.

7 - Is this his coat? - No, it isn't.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 12-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 2.873
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm