Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 4 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk to school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends and I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes to school at seven fifteen.

____

3.

Ha and her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 2. Read and complete

Tung studies at Nam Dan Primary school. Every day he gets up at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o'clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45.

1. Tung goes to school at .............................................

2. He goes home at ........................................................

3. He ................................at 7.15

4. He ................................at 9.45

Task 3: Put the words in order

1. Gets/ my/ early/ up/ father

...............................................................................

2. I / afternoon/ the/ go/ school/ to/ in

.......................................................................

3. Ten / at/ my/ to/ o'clock/ bed / brother/ goes

...................................................

4. In/ morning/ do/ the/ what/ you/ eat

.......................................................................

5. Mother/ up/ does/ your/ time/ get/ what

..........................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes

Task 2. Read and complete

1 - seven o'clock/ 7 a.m;

2 - 5 o'clock;

3 - has dinner;

4 - goes to bed;

Task 3: Put the words in order

1 - My father gets up early.

2 - I go to school in the afternoon.

3 - My brother goes to bed at ten o'clock.

4 - What do you eat in the morning?

5 - What time does your mother get up?

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 10-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 3.631
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm