Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch bệnh COVID-19 ngày 11/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ghi nhớ kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write “an” or “a”.

1. This is_______ orange.

2. This is_______pear.

3. I don’t have_______ sandwich.

3. I have_______ cookie.

4. This is_______ banana.

5. I have_______ egg.

6. I have_______ apple.

7. I have_______ tomato.

Task 2. Order the words.

1. like/ Do/ you/ banana?

– > ____________________

2. do./ I/ Yes,

-> ____________________

3. you/ like/ carrots?/ Do

-> ____________________

4. I/ don’t/ No,

-> ____________________

5. bread?/ you/ like/ Do

-> ____________________

6. I/ Yes,/ do.

-> ____________________

Task 3. Translate to English.

1. Đây là bà của tôi.

- _______________________

2. Đây là anh của tôi.

-_______________________

3. Đây là chị của tôi.

-_______________________

4. Đây là cây kem của Rosy.

-_______________________

5. Đây là cái cặp của Tim.

-_______________________

6. Nó là con gấu bông của Billy.

-_______________________

7. Nó là cây viết chì của Ba.

-_______________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Write “an” or “a”.

1. This is___an____ orange.

2. This is___a____pear.

3. I don’t have_____a__ sandwich.

3. I have____a___ cookie.

4. This is____a___ banana.

5. I have____an___ egg.

6. I have__an_____ apple.

7. I have___a____ tomato.

Task 2. Order the words.

1. Do you like banana?

2. Yes, I do.

3. Do you like carrots?

4. No, I don't.

5. Do you like bread?

6. Yes, I do.

Task 3. Translate to English.

1 - This is my grandmother.

2 - This is my brother.

3 - This is my sister.

4 - It is Rosy's ice - cream.

5 - It is Tim's school bag.

6 - It is Billy's teddy bear.

7 - It is Ba's pencil.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 11-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
21 4.682
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm