Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 16/03 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh ngày 16/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề ôn tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Tìm t khác vi các từ còn lại:

1. a. greenb. orangec. milkd. black
2. a.cakeb. elephantc. noodlesd. rice
3. a. dogb. lionc. turtled. coffee
4. a.angryb. happyc. sunnyd. tired
5. a.turtleb. bearsc. rabbitsd. goldfish

Task 2. Chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

job; orange juice; breakfast; school; o’clock; dinner;

Hello, I am a (1)................ Every day I get up at six (2) …………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (3) ………………………… . I drink a glass of (4) …………. . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (5) ……………… . What time do you get up? What do you have for breakfast?

Task 3. Sắp xếp những từ đã cho thành câu có nghĩa.

1. hungry/am/ I

=> .................................................

2. I/ like/ tigers/ don't

=>…………………………………..……..

3. you/want/ red/ do/ a/ ball/?

=>……………………………………..…..

4. she/ volleyball/ everyday/ with/ plays/ friends

=>………………………………….……..

5. your/ what/ favorite/ is/ sport/?

=>…………………………………..……..

ĐÁP ÁN

Task 1. Tìm t khác vi các từ còn lại:

1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Task 2. Chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

1 - student; 2 - o'clock; 3 - breakfast; 4 - orange juice; 5 - school;

Task 3. Sắp xếp những từ đã cho thành câu có nghĩa.

1 - I am hungry.

2 - I don't like tigers.

3 - Do you want a red ball?

4 - She play volleyball with friend everyday.

5 - What is your favorite sport?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 16-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.132
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm