Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/03

Phiếu bài tập ngày 28/03 môn tiếng Anh lớp 4

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới, phiếu bài tập môn tiếng Anh ngày 28/03 lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and match:

1. Where are you from?

A. I can play volleyball.

2. What day is it today?

B. I watched TV.

3. What can you do?

C. I’m from Japan.

4. What’s he doing?

D. It’s Wednesday.

5. What did you do yesterday?

E. He’s painting a mask.

Task 2. Reorder the words to make a sentence:

1. in / 4A / I / Class / am /.

------------------------------------------------------------------

2. your / nationality / What / are /?

-----------------------------------------------------------------

3. school / I / at / yesterday / was /.

---------------------------------------------------------------

4. What / have / you / today / subjects / do /?

--------------------------------------------------------------

5. like / a / I / kite / flying /.

----------------------------------------------------------------

Task 3. Read and complete.

Lan is a student at Nguyen Du Primary School. It’s a small school in Ba Dinh District. She goes to school from Monday to Friday .She has many school subjects such as Vietnamese, Maths, English, Art, Music, IT, PE and Science. She has Maths and Vietnamese every schoolday. Today is Tuesday. She has Vietnamese, Maths, Science and IT. She has Music on Mondays and Fridays and English on Monday, Tuesdays and Thursdays. She likes Music very much because she likes to sing.

1/ Nguyen Du Primary School is in ……………………………….. .

2/ She ………………………………… from Monday to Friday .

3/ She has Science on ………………………… .

4/ She has English on ………………………… .

5/ Her favourite subject is ……………………….. .

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match:

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - B;

Task 2. Reorder the words to make a sentence:

1 - I am in class 4A.

2 - What are your nationality?

3 - I was at school yesterday.

4 - What subjects do you have today?

5 - I like flying a kite.

Task 3. Read and complete.

1 - Ba Dinh District;

2 - goes to school;

3 - Tuesday;

4 - Monday, Tuesdays and Thursdays;

5 - Music;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 28-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.264
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm