Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 31/03

Phiếu ôn tập ngày 31/3 môn tiếng Anh lớp 4

Bài tập tiếng Anh 4 ngày 31/3 trong thời gian nghỉ dịch Corona COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 mới có đáp án với nội dung bao gồm nhiều từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong bài học giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1 to 4.

favourite

made

flowers

did

painted

cleaned

kite

do

Dear Phong,

I‛m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I (1) ___________ the floor. In the afternoon, I watered (2)_________ in the garden. Then I (3)_____________my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our (4)___________ films. What did you do yesterday?

Jack

Task 2. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 31/03

Task 3. Odd one out:

1. a. paintb. readc. videod. listen
2. a. waterb. schoolc. zood. class
3. a. exerciseb. musicc. dictationd. draw
4. a. washb. waterc. weekd. want
5. a. Birthdayb. Mondayc. Thursdayd. Sunday

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1 to 4.

1 - cleaned; 2 - flowers; 3 - did; 4 - favorite;

Task 2. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

1 - stream; 2 - wash; 3 - boat; 4 - flower;

Task 3. Odd one out:

1 - c; 2 -a; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 31-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.750
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm