Toán lớp 4 trang 142, 143: Diện tích hình thoi

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4: Diện tích hình thoi bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh biết công thức tính diện tích của hình thoi, cách vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 4: Hình thoi

1. Cách tính diện tích hình thoi - Toán lớp 4

Cho hình thoi ABCD có AC = m; BD = n.

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ).

Lý thuyết diện tích hình thoi

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.

Diện tích hình chữ nhật MNCA là m \times \dfrac{n}{2}. Mà m \times \dfrac{n}{2}= \dfrac{m \times n}{2}.

Vậy diện tích hình thoi ABCD là \dfrac{m \times n}{2}.

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo diện tích)

S=\dfrac{m \times n}{2}.

Trong đó, S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo.

Hướng dẫn giải bài DIỆN TÍCH HÌNH THOI – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 142, 143)

2. Toán lớp 4 trang 142 Câu 1

Tính diện tích của

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4

a) Hình thoi ABCD, biết:

AC = 3cm

BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ biết:

MN = 7cm

NQ = 4cm

Phương pháp giải:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = \frac{m \times n}{2} hoặc S = m × n : 2

(S là diện tích của hình thoi m,n là độ dài của hai đường chéo).

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 4) : 2 =  6 (cm2)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là: (7 x 4) : 2 = 14 (cm2)

3. Toán lớp 4 trang 143 Câu 2

Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Phương pháp giải:

Nếu độ dài hai đường chéo chưa cùng đơn vị đo thì ta đổi về cùng đơn vị đo, sau đó để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2.

Đáp án:

a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)

4. Toán lớp 4 trang 143 Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 4

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng \frac{1}{2} diện tích hình chữ nhật

Phương pháp giải:

- Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 22 (cùng một đơn vị đo).

- Để tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Đáp án:

Diện tích hình thoi là:

(5 × 2) : 2 = 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 2 = 10 (cm2)

Ta có: 10 : 5 = 2

Vậy diện tích hình chữ nhật gấp 22 lần diện tích hình thoi, hay diện tích hình thoi bằng \frac{1}{2} diện tích hình chữ nhật.

Ta có kết quả như sau:

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật: Ghi S vào ô trống.

b) Diện tích hình thoi bằng \frac{1}{2} diện tích hình chữ nhật Ghi Đ vào ô trống.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình thoi

5. Bài tập diện tích hình thoi

6. Trắc nghiệm Diện tích hình thoi

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích Hình thoi.

Đánh giá bài viết
688 160.025
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vi An Phạm
  Vi An Phạm

  hi

  Thích Phản hồi 22/03/22
 • Cc Hentai
  Cc Hentai

  hello guy

  Thích Phản hồi 06/04/22

Giải bài tập Toán 4

Xem thêm