Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Giải vở bài tập Toán 4 bài 138

Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm

a)

Giải vở bài tập Toán 4

Tổng của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

b)

Giải vở bài tập Toán 4

Tổng của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần.

Câu 2. Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó.

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 3. Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ.

Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay 3/4 .

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b)

Bài giải

Tổng của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay 5/4 .

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

Câu 2. Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là :

45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là :

45 – 18 = 27

Đáp số: Số bé: 18

Số lớn: 27

Câu 3. Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán đươc là:

2 × 7 = 14 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ 35kg

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 148: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
182 46.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm