Vở bài tập Toán lớp 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số

Toán lớp 4 bài 138 phần Hướng dẫn giải bài tập trang 62, 63 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 đầy đủ các câu hỏi. Các đáp án chi tiết từng bài tập bám sát chương trình học để các em học sinh so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con em mình học tập tại nhà theo các lời giải dưới đây:

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 138 Câu 1

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm

a)

Giải vở bài tập Toán 4

Tổng của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

b)

Giải vở bài tập Toán 4

Tổng của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần.

Đáp án

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay \frac{3}{4} .

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b)

Tổng của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay \frac{5}{4} .

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 138 Câu 2

Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là \frac{2}{3}. Tìm hai số đó.

Giải vở bài tập Toán 4

Hướng dẫn giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Đáp án

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là :

45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là:

45 – 18 = 27

Đáp số: Số bé: 18

Số lớn: 27

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 138 Câu 3

Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng \frac{2}{5} số gạo tẻ.

Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng bán đươc là:

2 × 7 = 14 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán được là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

Gạo tẻ 35kg

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

................

Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 cũng nắm chắc lý thuyết Toán 4 cũng như các bài giải SGK Toán 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo:

Đánh giá bài viết
352 92.930
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm