Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 trang 116 Kết nối tri thức

Giải Toán 4 trang 116 Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu Kết nối tri thức gồm hướng dẫn giải chi tiết cho từng hỏi và bài tập, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài. Mời các em tham khảo giải Toán lớp 4 Kết nối tri thức.

Toán lớp 4 tập 1 trang 116 Bài 2

Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượt khách du lịch của một số nước Đông Nam Á đến Việt Nam năm 2019 (theo Niên giám thống kê năm 2019).

Bài 2a)

a, Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất?

Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam ít nhất?

b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia ít hơn số lượt khách du lịch của những nước nào trong các nước trên?

Hướng dẫn giải:

So sánh số lượt khách du lịch đến các nước trên (năm 2019) như sau:

98 500 < 227 900 < 509 800 < 606 200.

a) Nước Ma-lai-xi-a có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất.

Nước Lào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam ít nhất.

b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia ít hơn số lượt khách du lịch của Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

Toán lớp 4 tập 1 trang 116 Bài 3

Số học sinh cấp Tiểu học trên cả nước tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2020 là 8 891 344 học sinh (theo Niên giám thống kê năm 2020).

a) Khi làm tròn số học sinh đến hàng trăm:

Nam nói: Số học sinh có khoảng 8 891 400.

Việt nói: "Số học sinh có khoảng 8 891 300”.

Theo em, bạn nào nói đúng?

b) Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số học sinh đến hàng nào?

Toán lớp 4 trang 116 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải:

Đang cập nhật ...

>> Xem bài giải chi tiết: Toán lớp 114 Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu

Chia sẻ, đánh giá bài viết
797
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thanh Nguyễn
    Thanh Nguyễn

    c.ơn nka^^

    Thích Phản hồi 19/01/22

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Xem thêm