Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 cấp huyện

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 cấp huyện

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 cấp huyện VnDoc tổng hợp, chọn lọc các đề thi học sinh giỏi các dạng bài tập nâng cao môn Toán có kèm theo đáp án giúp các em học sinh ôn tập, có thêm nguồn tài liệu chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về trọn bộ đề thi, đáp án.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện số 1

ĐỀ 1

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

MÔN: TOÁN LỚP 4

Thời gian: 60 phút

PHẦN I – Học sinh ghi lại kết quả đúng (6 điểm)

1 – Lớp có 36 bạn, trong đó 1/3 là nữ. Tìm tỉ số giữa bạn nam và số bạn trong lớp?

2 – Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3?

3 – Từ các chữ số 0, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

4 – Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia 2, 3, 5, 9 đều dư 1 là số nào?

5 – Tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là bao nhiêu?

6 – Hình vuông có diện tích là 64 cm2 thì chu vi hình vuông đó là bao nhiêu xăng- ti- mét?

PHẦN II – Học sinh trình bày bài giải (14 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

a – Viết tất cả các phân số có tích của tử số và mẫu số là 2012

b – Ghi lời đọc phân số có giá trị nhỏ nhất em vừa viết được ở ý a

Bài 2: (2 điểm)

a – Viết số gồm: a x 100000 + b x 10000 + c x 100 + d x 10 + e

b-Cho\overline{\ ba}-\overline{ab}=9.\ Biết\ a+b=17.\ Tìm\overline{\ ab}

Bài 3: (4 điểm)

a - Tính giá trị của a sao cho

\frac{3}{7}<\frac{a}{2}<\frac{4}{7}

b - Một mảnh bìa hình chữ nhật có 1/3 chiều rộng bằng 1/5 chiều dài và có diện tích là 60 cm2. Tính chu vi mảnh bìa đó?

Bài 4: (3 điểm) Tính

\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}

Bài 5: (2 điểm) Không quy đồng, hãy so sánh:

\frac{m+3}{m+5}\ và\ \frac{m+6}{m+8}

Đề thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện số 2

ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

MÔN: TOÁN LỚP 4

Thời gian: 60 phút

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện

Đánh giá bài viết
503 97.197
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 4

    Xem thêm