Toán lớp 4 trang 88 Chia cho số có một chữ số Cánh diều

Toán lớp 4 trang 88 Chia cho số có một chữ số Cánh Diều với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách chia cho số có một chữ số, kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải Toán lớp 4 Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 86 Cánh diều

1. Lý thuyết Chia cho số có một chữ số

128472 : 6 = ?

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4; 4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.

Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1 viết 1.

Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

>> Chi tiết: Lý thuyết Chia cho số có một chữ số

2. Giải Toán lớp 4 trang 88 Cánh Diều tập 1

2.1. Toán lớp 4 trang 88 Bài 1

Tính:

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

2.2. Toán lớp 4 trang 88 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

2.3. Toán lớp 4 trang 88 Bài 3

Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân:

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

8 272 : 8 = 1 034

Thử lại: 1 034 × 8 = 8 272

52 279 : 9 = 5 808 (dư 7)

Thử lại: 5 808 × 9 + 7 = 52 279

865 250 : 5 = 173 050

Thử lại: 173 050 × 5 = 865 250

2.4. Toán lớp 4 trang 88 Bài 4

Người ta đổ đều 15 429 l xăng vào 3 bể chứa rỗng. Hỏi sau khi đổ mỗi bể chứa có bao nhiêu lít xăng?

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Sau khi đổ mỗi bể chứa có số lít xăng là:

15 429 : 3 = 5 143 (l)

2.5. Toán lớp 4 trang 88 Bài 5

Người ta xếp 187 250 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc?

Toán lớp 4 trang 88 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Ta có: 187 250 : 6 = 31 208 (dư 2)

Vậy có thể xếp được nhiều nhất vào 31 208 hộp và còn thừa 2 cái cốc.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 89, 90 Chia cho 10, 100, 1 000,… Cánh diều

Ngoài Toán lớp 4 trang 88 Chia cho số có một chữ số Cánh diều. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Đánh giá bài viết
412 108.546
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm