Vở bài tập Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang là lời giải 106, 107 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức các dạng bài tập về tìm số trung bình cộng, luyện tập các dạng bài tập có liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 106 Câu 1

Bài 1 trang 106 VBT Toán 4 Tập 2: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 1038; 4957 và 2495

b) 3806; 7542; 1093 và 4215

Phương pháp giải:

Muốn tính số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải:

a) 1038; 4957 và 2495

(1038 + 4957 + 2495) : 3 = 2830

b) 3086 + 7542 + 1093 + 4215) : 4 = 4164

(3086 + 7542 + 1093 + 4215): 4 = 4164

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 106 Câu 2

Bài 2 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2: Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp Năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo?

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Số báo khối lớp Ba mua = số báo khối lớp Bốn mua −78 tờ.

- Số báo khối lớp Năm mua = số báo khối lớp Bốn mua + 93 tờ.

- Số báo trung bình mỗi khối lớp đã mua = Tổng số báo cả 3 khối lớp đã mua :3:3.

Lời giải:

Số báo khối lớp Ba mua là:

174 – 78 = 96 (tờ)

Số báo khối lớp Năm mua là:

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình mỗi lớp mua số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số: Mỗi lớp mua 179 tờ

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 107 Câu 3

Bài 3 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số điểm trung bình vào ô trống:

Tên HS

Điểm 6

Điểm 7

Điểm 8

Điểm 9

Điểm 10

Điểm trung bình

An

Không có

3 bài

5 bài

1 bài

11 bài

Bình

12 bài

Không có

5 bài

2 bài

1 bài

Phương pháp giải:

Muốn tính điểm trung bình của mỗi bạn ta lấy tổng số điểm mỗi bạn đạt được chia cho tổng số bài.

Lời giải

Tên HS

Điểm 6

Điểm 7

Điểm 8

Điểm 9

Điểm 10

Điểm trung bình

An

Không có

3 bài

5 bài

1 bài

11 bài

Điểm 9

Bình

12 bài

Không có

5 bài

2 bài

1 bài

Điểm 7

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 107 Câu 4

Bài 4 trang 107 VBT Toán 4 Tập 2: Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu:

a) Nhóm đó có 3 người?

b) Nhóm đó có 4 người?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền trung bình mỗi người nhận được ta lấy tổng số tiền chia cho số người trong nhóm đó.

Lời giải:

a) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480 000 + 540 000) : 3 = 340 000 (đồng)

b) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480 000 + 540 000) : 4 = 255 000(đồng)

Đáp số: a) 340 000 (đồng)

b) 255 000 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập về các dạng toán trung bình cộng của 2 hoặc 3 số, biết trung bình cộng của hai số đã cho và tìm số đó, bài tập toán có lời văn về trung bình cộng, ôn tập Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập cuối năm, chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: Ôn tập về tìm số trung bình cộng hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học,... mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
399 74.744
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm