Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 117, 118, 119 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Toán trong phạm vi lớp 4, ôn tập cuối năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 174: Luyện tập chung chương 6 (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập trang 117, 118, 119 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 117, 118 Phần 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2  trang 117 Bài 1

Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8

B. 800

C. 8000

D. 80 000

Lời giải:

Chữ số 8 trong số 985 672 thuộc hàng chục nghìn nên giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là 80 000.

Chọn đáp án D.

Đáp án đúng: D. 80 000

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 117 Bài 2

Đã tô đậm \frac35 hình tròn nào?

Giải vở bài tập Toán 4

Lời giải:

Hình A đã tô đậm \dfrac{3}{5} hình tròn.

Hình B đã tô đậm \dfrac{1}{2} hình tròn.

Hình C đã tô đậm \dfrac{3}{4}hình tròn.

Hình D đã tô đậm\dfrac{1}{1} hình tròn (hay cả hình tròn).

Chọn A

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118 Bài 3

Cho phép cộng: \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5}. Cách tính nào đúng?

A. \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 + 4}}{{5 + 5}}

B. \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{4}{{5 + 5}}

C. \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 + 4}}{5}

D.\dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 \times 5 + 4 \times 5}}{5}

Lời giải:

Ta có: \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 + 4}}{5}.

Đáp án đúng: Chọn C

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118 Bài 4

Phân số \frac56 bằng phân số nào dưới đây?

A. \dfrac{{20}}{{18}}

B. \dfrac{{20}}{{24}}

C. \dfrac{{24}}{{20}}

D. \dfrac{{18}}{{20}}

Lời giải:

Ta có: \dfrac{5}{6} = \dfrac{5\times 4}{6\times 4} = \dfrac{20}{24}.

Vậy trong các phân số đã cho, phân số bằng phân số \dfrac{5}{6}\dfrac{{20}}{{24}}.

Đáp án đúng: Chọn B

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 118 Bài 5

Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm

B. 50m

C. 5mm

D. 5m

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 5m

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 118 Phần 2

Phần 2: Tính

a) \dfrac{9}{{16}} - \dfrac{3}{8}

b) \dfrac{5}{9} \times \dfrac{3}{8}

c) \dfrac{5}{6} + \dfrac{9}{{12}}:\dfrac{{18}}{5}

d)\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{2}

Phương pháp giải

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

- Biểu thức có phép cộng và phép chia thì ta thực hiện tính phép chia trước, thực hiện tính phép cộng sau.

Lời giải

a) \dfrac{9}{{16}} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{9}{{16}} - \dfrac{6}{{16}} = \dfrac{3}{{16}}

b) \dfrac{5}{9} \times \dfrac{3}{8} = \dfrac{{5 \times 3}}{{9 \times 8}} =\dfrac{{5 \times 3}}{{3 \times 3 \times 8}} = \dfrac{5}{{24}}

c) \dfrac{5}{6} + \dfrac{9}{{12}}:\dfrac{{18}}{5} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{9}{{12}} \times \dfrac{5}{{18}} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{5}{{24}} = \dfrac{20}{24} + \dfrac{5}{{24}} =\dfrac{{25}}{{24}}

d) \dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{1} \times \dfrac{2}{1} = \dfrac{1 \times 2 \times 2}{2 \times 1\times 1} =2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 119 Phần 3

Phần 3: Giải bài Toán trang 119 VBT Toán 4 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng \frac35 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng \frac35 chiều dài

Diện tích:…m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: Luyện tập chung chương 6 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
154 32.547
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm