Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập trang 161, 162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên tiếp theo bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các bài tập về dấu hiệu chia hết, giải Toán có lời văn, dạng Toán tìm X. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về Số tự nhiên – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161-162/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 câu 1

Trong các số: 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 2061:

a) Số nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 3? Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

e) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9?

Đáp án:

a) Các số chia hết cho 2 là: 7362; 2640; 4136

Các số chia hết cho 5 là: 605; 2640

b) Các số chia hết cho 3 là: 7362; 2640; 20601

Các số chia hết cho 9 là: 7362; 20601

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 2640

d) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là: 605

e) Số không chia hết cho cả 2 và 9 là: 605; 1207

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 câu 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 162 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống để được:

Giải bài tập trang 161 162 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 161 162 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 câu 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 162 SGK Toán 4)

Tìm x, biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5.

Đáp án:

x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5;

x là số lẻ nên x có chữ số tận cùng là 5

Vì 23 < x < 31 nên x là 25

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 câu 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 162 SGK Toán 4)

Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2.

Đáp án:

Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng bằng 0 và các số đó là: 250; 520.

Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 câu 5

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 162 SGK Toán 4)

Mẹ mua một số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả vừa hết số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam?

Đáp án:

Theo đề bài thì số cam phải chia hết cho 3 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 20. Vậy số cần tìm là 15.

Hay mẹ mua 15 quả cam.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán hơn. Mời các bạn tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
448 64.293
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm