Toán lớp 4 trang 150, 151: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Toán lớp 4 trang 150, 151 luyện tập: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này.

1. Lý thuyết Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là \frac35. Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là:

24 : 2 x 3 = 36

Số lớn là:

36 + 24 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn 60

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơ chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng \frac{7}{4} chiều rộng.

Bài giải

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 4 = 3 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là :

12 : 3 × 7 = 28 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

28 – 12 = 16 (m)

Đáp số: Chiều dài: 28m ;

Chiều rộng: 16m

Hướng dẫn giải bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – SGK Toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151/SGK Toán 4). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

2. Giải Toán lớp 4 trang 151 Câu 1

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là \frac25. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bé gồm 5 phần bằng nhau thì số lớn gồm 9 phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205

Đáp số: Số thứ nhất: 82

Số thứ hai: 205

3. Giải Toán lớp 4 trang 151 Câu 2

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng \frac27. Tính tuổi của mỗi người.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi con (vai trò là số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì tuổi mẹ (vai trò là số lớn\) gồm 7 phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Tìm hai số khi biết hiệu tỉ của 2 số

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi

Mẹ: 35 tuổi

4. Giải Toán lớp 4 trang 151 Câu 3

Hiệu của hai số bằng số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là \frac{9}{5}. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

1. Vẽ sơ đồ và tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Đáp án:

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100.

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 phần

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Đáp số: 125 và 225

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 151 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

5. Bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Toán lớp 4 trang 150, 151: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, các em học sinh sẽ được hướng dẫn cách giải chi tiết và khoa học nhất về bài tập giải Toán lớp 4 về tìm hai số khi biết hiệu, biết tỉ số. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm phần Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4.

Đánh giá bài viết
928 260.219
7 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Pham Cuong
  Pham Cuong

  hay quá


  Thích Phản hồi 28/02/22
  • Nguyễn Khắc Minh Hoàng
   Nguyễn Khắc Minh Hoàng

   không hay cho lắm


   Thích Phản hồi 04/04/22
   • Nguyễn Khắc Minh Hoàng
    Nguyễn Khắc Minh Hoàng

    với lại cũng tiện    Thích Phản hồi 04/04/22
    • Cu Thành
     Cu Thành

     cũng hay ghê


     Thích Phản hồi 05/04/22
     • Lô Xuân Phương
      Lô Xuân Phương

      hay quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 😄

      Thích Phản hồi 07/04/22
      • Thế Trần
       Thế Trần

       cái này dễ 

       Thích Phản hồi 12/04/22
       • My
        My

        😁 rất hay

        Thích Phản hồi 05/04/23

        Giải bài tập Toán 4

        Xem thêm