Giải Toán lớp 4 trang 176 bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 4: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức các dạng bài tập về cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu hoặc tỉ số của hai số đó luyện tập các dạng bài tập có liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết hướng dẫn giải bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176/SGK Toán 4).

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài Ôn tập về tìm 2 số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của 2 số đó

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài 1

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

1/6

2/3

3/5

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Đáp án:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

1/6

2/3

3/5

Số bé

13

68

81

Số lớn

78

102

135

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 176 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống :

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

1/5

3/4

4/7

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Đáp án:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

1/5

3/4

4/7

Số bé

18

189

140

Số lớn

90

252

245

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 176 SGK Toán 4)

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Đáp án:

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 4

Trong sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc

Kho 2: 750 tấn thóc

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 176 SGK Toán 4)

Một của hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

Đáp án:

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số : 24 hộp kẹo

32 hộp bánh

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài 5

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 176 SGK Toán 4)

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án:

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi

Con: 6 tuổi

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4, mời các bạn xem bài viết Giải vở bài tập Toán 4 bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

Đánh giá bài viết
383 75.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm