Lý thuyết Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Lý thuyết Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Lý thuyết Toán lớp 4: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 6. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Toán lớp 4

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Ví dụ: Tổng của hai số là 196. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số bé là:

196 : 7 x 2 = 56

Số lớn là:

196 - 56 = 140

Đáp số: Số bé: 56 ;

Số lớn: 140.

2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó lớp 4

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé.

Ví dụ: Hiệu của hai số là 84. Tỉ số của hai số đó là 5/7. Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 5 = 2 (phần)

Số bé là:

84 : 2 x 5 = 210

Số lớn là:

210 + 84 = 294

Đáp số: Số bé: 210;

Số lớn: 294.

Giải bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Toán 4

Ngoài Lý thuyết Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
26 832
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm