Lý thuyết Nhân với số có hai chữ số

Lý thuyết Nhân với số có hai chữ số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Nhân với số có hai chữ số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Nhân với số có hai chữ số - Toán lớp 4

36 x 23 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

36 x 23 = = 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x 3 = 720 + 108 = 828

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

Nhân với số có hai chữ số

3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.

3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10;

2 nhân 6 bằng 12, thêm 2 (dưới 0) nhớ 1; 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

Hạ 8;

0 cộng 2 bằng 2 viết 2;

1 cộng 7 bằng 8 viết 8.

c) Trong cách tính trên:

108 gọi là tích riêng thứ nhất.

72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720

Giải bài tập Nhân với số có hai chữ số - Toán 4

Đánh giá bài viết
9 1.376
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm