Lý thuyết Chia một tổng cho một số

Lý thuyết Chia một tổng cho một số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia một tổng cho một số - Toán lớp 4

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 :7

Ta có: (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Bài tập tự luyện Chia một tổng cho một số

Giải bài tập Chia một tổng cho một số - Toán 4

Đánh giá bài viết
3 679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm